LICZNIK ODWIEDZIN

NASZA SIEDZIBA

       mapa


Szczegóły lokalizacji

 

HYMN JANA PAWŁA II

       

 

ZAPRASZAMY

UCZESTNICY PROJEKTU

PREZES STOWARZYSZENIA

Nasze logo AUDIENCJA

INFORMACJA  O  STOWARZYSZENIU  PAMIĘĆ JP II 

Pomysł integracji ruchu kolekcjonerów pamiątek papieskich ( pa paliów ) zrodził się po powołaniu w strukturze Chełmskiego Klubu Kolekcjonerów       w maju 1997 r., kiedy to ustanowiono Ośrodek Dokumentacji Pontyfikatu JPII przy zbiorach Prezesa tego Klubu - Ryszarda Zawadowskiego z Rejowca F   Rok 1998 - to XX rocznica pontyfikatu JP II i  stała się ona  okazją utworzenia (istniejącej do chwili obecnej) stałej ekspozycji, p.n. :Polska światu Papieża dała”, która była prezentowana fragmentarycznie poprzez wypożyczenia do instytucji kultury, kościołów, m.in.  w Kielcach, Częstochowie , Krakowie, Lublinie, Świdniku, Chełmie , Dorohusku, Siedliszczu, Bielsku Białej, Puszczykowie. Oleśnie, Nowym Targu, Łukowie, Gościeradowie Krasnymstawie, Zakrzewie k/o Lublina i k/o Radomia, Horyńcu Zdrój, Łaszczowie, Tyszowcach i innych miejscowościach. Każda kolejna rocznica pontyfikatu, powodowała szereg kolejnych tematycznych wystaw , prezentacji, spotkań Konferencji  oraz  innych inicjatyw poświęconych Janowi Pawłowi II tak stowarzyszenia, jak i poszczególnych  członków.

           Poniżej daty ważne dla naszego Stowarzyszenia:

I Ogólnokrajowa Konferencja Stowarzyszenia Kolekcjonerów Pamiątek Jana Pawła II - w Kongregacji Oratorium Ks. Filipinów na Świętej Górze w Gostyniu- Głogówku 25-26.V.2001 r.                                                                                                                             

II Ogólnopolska Konferencja Stowarzyszenia Kolekcjonerów Pamiątek Jana Pawła II Gostyń Oratorium O. Filipinów 30.V-02.VI.2002 r.                                                             

III Ogólnopolska Konferencja Kolekcjonerów Pamiątek Jana Pawła II Gostyń -Świeta Góra 30.V. - 01.VI.2003 r.                                                                                                                     

IV Ogólnopolska Konferencja Kolekcjonerów Pamiątek Jana Pawła II- Zamość 04-06.VI.2004 r.                                                                                                                                  

V Ogólnopolska Konferencja Kolekcjonerów Pamiątek Pontyfikatu Jana Pawła II - Częstochowa 15-16.X.2005r.                                                                                                         

I Krajowa Konferencja Samorządy RP dla ochrony dóbr kultury narodowej - Polskie Miasta i Gminy dla Jana Pawła II Krośniewice 23- 24.III.2006 r.                                         

5. rocznica pobytu Jana Pawła II na Ukrainie Lwów 26.VI.2006r. (nasze Stowarzyszenie we Lwowie).                                                                           

VI Ogólnopolska Konferencja Stowarzyszenia Kolekcjonerów Pamiątek Pontyfikatu Jana Pawła II - Krośniewice   22-24.IX.2006 r.                                                                                            

I Ogólnopolska Giełda Papaliów - Krośniewice 24.IX.2006r.                                                   

I Bieg Papieski p.n. "Zwycięstwo Ducha" - Krośniewice 23.IX.2006r.                                  

II Krajowa Konferencja Samorządy RP dla Jana Pawła II - "Pamięć i tożsamość- wkład Jana Pawła II w kształtowanie polskiego patriotyzmu" Gniezno 22-23.III.2007r.                                                                                                                              

VII Ogólnopolska Konferencja Kolekcjonerów Pamiątek Pontyfikatu Jana Pawła II - Gniezno 28-30.IX.2007r.                                                                                                               

5. rocznica nadania imienia Jana Pawła II Gimnazjum w Rejowcu Fabrycznym   24.X.2007r.                                                                                                                             

Pomnik JP II we Lwowie na Ukrainie -(Stowarzyszenie we Lwowie 27.X.2007r.- nasz wkład w to dzieło prof. Józefa Stasińskiego)                                                                                 

III Krajowa konferencja Samorządy RP dla Jana Pawła II - "Kultura w nauczaniu Jana Pawła II - Kamieńsk 27-28.III.2008r.                                                                       

Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Papieskich - Pokolenie JPII dla Papieża - Warszawa Instytut Papieża Jana Pawła II- 05.IV. 2008 r.                                                           

Konferencja Regionalna Forum Inicjatyw Papieskich Zielona Góra 12.06.2008r. (Zachodnia Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Jana Pawła II)

VIII Ogólnopolska Konferencja Stowarzyszenia " Pamięć Jana Pawła II" 25-26-27.VII.2008r. Niegowić( gm. Gdów )                                                                                                                 

III Ogólnopolska Giełda Papaliów - 27.VII.2008r.Niegowić SP i Gimnazjum      

IX Ogólnopolska Konferencja Stowarzyszenia Pamięć Jana Pawła II 22 - 23.VIII.2009r.  Kalisz                                                                                                                                                                      
IV Ogólnopolska Giełda Papaliów - 23.VIII.2009r. Kalisz                                                        

I Wielkopolskie Forum Samorządowych Inicjatyw Papieskich – Wolsztyn 13.X.2009r.

X Ogólnopolska Konferencja Stowarzyszenia " Pamięć Jana Pawła II ( X rocznica powstania)- Lublin 30-31 lipiec  - 01 sierpień 2010 r.  

V Ogólnopolska Giełda  Papaliów – 01.VIII.2010r. Rynek Starego Miasta  Lublin   Rynek St. Miasta

II Wielkopolskie Forum Samorządowych Inicjatyw Papieskich – Grodzisk Wielkopolski 03.IX.2010r.

III Wielkopolskie Forum Samorządowych Inicjatyw papieskich – Września                  20.V.2011r.

XI Krajowa Konferencja Stowarzyszenia Pamięć  JP II – Poznań 3-5.VI. 2011   

VI Ogólnopolska Giełda Papaliów – Poznań Rynek St. Miasta  4.VI.2011r. 

IV Krajowa Konferencja Samorządy RP dla Jana Pawła II „Dziedzictwo                  i patriotyzm w nauczaniu JP II”  – Olesno 14-16.IX.2011r.

 

IV Wielkopolskie Forum Samorządowych Inicjatyw Papieskich Puszczykowo 24.V.2012 r.

 

XII Krajowa Konferencja Stowarzyszenia -  Warszawa 18-19.V.2012 r.

 

Ukraina – Lwów – Stanisławów – Jaremcza - 10-13.IX.2012r. 

 

XIII. Krajowa Konferencja Stowarzyszenia 30-31.V.-01,VI.2013 r.Gostyń Wlkp. - Krobia 

XIV Konferencja Stowarzyszenia  23-24-25.V.2014 r. Jawor Dolny Śląsk 

XV Krajowa Konferencja Stowarzyszenia Wadowice - Kalwaria Zebrzydeowska -  

XVI Krajowa Konferencja Stowarzyszenia - 9-10-11-12.VI.2016 r. Kazimierz Dolny n/Wisłą

XVII Krajowa Konferencja 16-17-18.VI.2017 r. Licheń - Samktuarium 

XVIII. Krajowa Konferencja 22-23-24.VI.2018 r. Zamość 

O nas

Stowarzyszenie Pamięć Jana Pawła II

Jest jedynym tego typu  w Polsce i na świecie ! Stowarzyszeniem z osobowością prawną (wpis do Krajowego Rejestru Sądowego: 0000011993) skupiającym  między innymi kolekcjonerów i zbieraczy wszystkiego co obrazuje przebieg pontyfikatu Papieża Polaka Jana Pawła II z terenu całego kraju, a także świata. Stowarzyszenie formalnie po rejestracji sądowej powstało  w 2000 r.(przy okazji obchodów 80. rocznicy urodzin Ojca Św. na III zjeździe kolekcjonerów pamiatek papieskich  w Lublinie. Skupiamy, m.in. kolekcjonerów: znaczków pocztowych, medali, monet, wydawnictw książkowych i albumowych, widokówek i pocztówek, fotografii, wszelkich pamiątek z pielgrzymek papieskich do kraju ( i nie tylko !), nagrań filmowych, muzycznych i bardzo wielu innych przedmiotów, które noszą określenie "papalia" (zbieractwo papalii  to  papafilia ), a także osoby, które uważają się za Pokolenie JP2  i po Jego śmirci - pokolenie śietego JP II

      Stowarzyszenie skupia na dzień 1.V.2016 r. 112 członków  oraz  ma  15 Członków Honorowych  i  ok.  120 sympatyków i stałych korespondentów.          Przy Stowarzyszeniu działa Społeczne Centrum Dokumentacji Pontyfikatu JPII ( następca organizacyjnej struktury Ośrodka Dokumentacji Pontyfikatu JP II ) z ogromnym zasobem wydań i wydawnictw polskich i zagranicznych  a w tym: monet NBP, medali, czasopism, gazet, wycinków prasowych, obrazków, widokówek, kart pocztowych  itp.  w ilości ok. 30 000 jednostek archiwalnych. Stowarzyszenie posiada olbrzymią bazę – w komputerze praz dokumentacji źródłowej, dotyczącą  wszelkich inicjatyw kościelnych, społecznych, samorządowych oraz osób fizycznych  obrazujących upamiętnienie pontyfikatu  Św. JPII w skali całego kraju !

Na bieżąco utrzymywane są kontakty z placówkami dydaktyczno-wychowawczymi  oraz instytucjami noszącymi imię JPII, a także istnieje  

bardzo owocna współpraca ma miejsce z Centrum Myśli JP II, Pocztą Polską. Stowarzyszenie posiada swoje logo oraz  medal pamiątkowy.

        W 2005 r. Stowarzyszenie wyróżniono  Honorową  nagrodą Hetmana  Kolekcjonerów Polski Jerzego Dunin- Borkowskiego oraz w 2011 r. z okazji X. lecia  działalności  odznaczeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowegp -  Zasłużonego dla Kultury Polskie  oraz  Medalem  Wojewody Lubelskiego .

         Co roku organizujemy  Ogólnopolskie Konferencje, którym towarzyszą  Giełdy Papaliów .Wspomniane spotkania odbyły się  m.in.  w Gostyniu , Zamościu, Lublinie, Krakowie, Warszawie, Częstochowie, Krośniewicach, Gnieźnie- 2007 r. , Kamieńsku, Niegowici w2008r. Kaliszu , Lublinie,Poznaniu , Warszawie, Gostyniu i Krobi, Jaworze a w 2015 r.w Wadowicach, Kalwarii Zebrzydowskiej i Skoxczowie 2015 r. , Kazimierzu Dolnym 2016 r. 

     Stowarzyszenie organizuje bardzo liczne wystawy, prezentacje spotkania   w różnych środowiskach-dla dzieci. młodzieży i dorosłych ,  a także włącza się do inicjatyw lokalnych, np. organizacji kolejnych  Dni Papieskich, czy  różnych obchodów rocznicowych.

Obecnie realizowane są przygotowania do bezprecedensowego opracowania - wydawnictwa, pt.: "Rodacy Ojcu Świętemu - JPII", w którym zgromadzone będą wszelkie dostępne szczegółowe informacje odnośnie upamiętnienia Pontyfikatu JPII w Jego Ojczyźnie . 

Szczególnie ważną inicjatywą jest organizacja ogólnopolskiego Związku Miast i Gmin Papieskich oraz Instytucji i Organizacji im. Jana Pawła II ( w tym temacie odbyły się już IV  Konferencje w Krośniewicach, Gnieźnie , Kamieńsku i w 2011r. w Oleśnie  .

 Od 29 września 2007 r. Stowarzyszenie nosi nową nazwę "Stowarzyszenie Pamięć Jana Pawła II"-zmiana w KRS od 1.01.2008 r. w miejsce  dotychczas używanej: Stowarzyszenia Kolekcjonerów Pamiątek Jana Pawła II.

         Stowarzyszenie jest głównym koordynatorem  opracowania ewidencji wszystkich Dębów Papieskich na rzecz Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.                                                                                             Od 27.04.2014 r.realizowany jest ogólnopolski projekt p.n. Teczka serdecznej pamięci - wszyscy Polacy gromadzą pamiątki związane z św. Janem Pawlwm II. Nowa strona projektu: teczkapamiecijp2.rejowiec.pl 

Siedziba Zarządu Stowarzyszenia i Centrum Dokumentacji Pontyfikatu mieści się w Rejowcu F. ul. Chełmska 95  pow. chełmski woj. lubelskie.

KRS : 000011993 ,  NIP : 563 20 53 730 USK Chełm REGON: 11059206
konto w BGŻ : 09 2030 0045 1110 0000 0409 0530

Stowarzyszenia posiada swoją stronę internetową :  www.stowjanpawel2.rejowiec.pl  

www.teczkapamiecijp2.rejowiec.pl